tomaszwyka

@MeHow89 Używam Synology jako bazę do Time Machine

@MeHow89 Używam Synology jako bazę do Time Machinefrom Twitter https://twitter.com/tomasz

May 15, 2018 at 09:13PM