tomaszwyka

@danielswiatly @xkom_pl mi to nie grozi… jest bardzo stały w uczuciach… chyba że ktoś mnie zdradzi ;)

@danielswiatly @xkom_pl mi to nie grozi… jest bardzo stały w uczuciach… chyba że ktoś mnie zdradzi ;)from Twitter https://twitter.com/tomasz

October 09, 2018 at 08:54AM