tomaszwyka

– Co jest pańską główną wadą? – Prawidłowo interpretuję semantykę pytań, ale ignoruję ich istotę. – Czy mógłby pan podać przykład? – Mógłbym

– Co jest pańską główną wadą? – Prawidłowo interpretuję semantykę pytań, ale ignoruję ich istotę. – Czy mógłby pan podać przykład? – Mógłbymfrom Twitter https://twitter.com/tomasz

October 10, 2018 at 08:53AM